Disclaimer

Bij je aanmelding heb je persoonlijke inloggegevens ontvangen. De e-learnings in de Aanspreek Academie zijn intellectueel eigendom van Gytha Heins en alleen tegen betaling beschikbaar. De inhoud mag niet met derden worden gedeeld. Indien dit wel wordt gedaan behoud ik mij het recht voor om je de toegang tot de academie te ontzeggen. Zie ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle e-learnings in de Aanspreek Academie.

Hoewel de site met veel zorg is samengesteld, aanvaardt Be7 noch Gytha Heins enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en onvolkomenheden of door onzorgvuldig gebruik van de beschreven suggesties of onjuiste uitvoering van de opdrachten.

Deze site is bedoeld om kennis over aanspreken te delen en verder te verspreiden. Het delen van artikelen of films dient geen commercieel doel en we hebben getracht alle bronnen goed in beeld te brengen. Mocht u desondanks menen dat uw content onterecht opgenomen is, neemt u dan s.v.p. contact met ons op via info@be7.nl. We zullen de content dan per ommegaande verwijderen.

Verder wijzen wij u er graag op dat wij geen persoonlijke gegevens verzamelen, behalve uw naam en email adres, indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of wanneer u iets bestelt. Lees hierover meer in de privacyverklaring.